CHÍNH SÁCH BẢO MẬT GIA DỤNG HỒNG KỲ – BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Tại Gia Dụng Hồng Kỳ, chúng tôi hiểu rằng sự bảo mật thông tin cá nhân là một phần quan trọng trong trải nghiệm mua sắm trực tuyến. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin và kết bảo vệ quyền riêng tư khách hàng một cách nghiêm ngặt và đảm bảo rằng bạn có thể tin tưởng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng là rất quan trọng. Chính sách bảo mật này sẽ giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.

Chính sách bảo mật

THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐƯỢC THU THẬP

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ của Gia Dụng Hồng Kỳ, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân của khách hàng, bao gồm:

 • Thông tin đăng ký: Bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ, ngày sinh và giới tính.
 • Thông tin giao dịch: Bao gồm thông tin về đơn hàng, thanh toán và giao hàng.
 • Thông tin khác: Bao gồm thông tin về sở thích, thói quen mua sắm và các thông tin khác mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi.

MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng với các mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để cung cấp các dịch vụ như: đặt hàng, giao hàng, chăm sóc khách hàng,…
 • Tiếp thị và quảng cáo: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để gửi các thông tin về sản phẩm, dịch vụ và các chương trình khuyến mãi.
 • Cải thiện dịch vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

CÁCH THỨC SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng theo các cách sau:

 • Cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để cung cấp các dịch vụ như: đặt hàng, giao hàng, chăm sóc khách hàng,…
 • Tiếp thị và quảng cáo: Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để gửi các thông tin về sản phẩm, dịch vụ và các chương trình khuyến mãi.
 • Cải thiện dịch vụ: Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

Cách thức bảo vệ thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn sự truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy thông tin cá nhân của khách hàng.

QUYỀN CỦA KHÁCH HÀNG

Khách hàng có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình. Để thực hiện các quyền này, khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ được cung cấp trong chính sách này.

Thông tin liên hệ

Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ sau:

 • Địa chỉ: Bắc Lãm, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội
 • Điện thoại: 0982614888

Cập nhật chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật này theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng về bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách bảo mật này.